Vnitřní aero a termodynamika lopatkových kompresorů a turbín (W22A003)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je vysvětlit fyzikální principy energetických transformací při průtoku vzduchu a spalin rotačními a nerotačními průtočnými prvky letadlového turbínového motoru a popsat teoreticky tyto děje matematicky pro jednotlivé základní průtokové prvky jako jsou vstupní hrdla, difuzory a hnací trysky, spalovací komory a lopatkové mříže kompresorů a turbín a analyzovat jejich pracovní charakteristiky.
Structure
1. Energie, formy a jejich vzájemné transformace, základní rovnice popisující proudění stlačitelné vazké tekutiny v prostoru, absolutní a relativní souřadný systém a popis proudění v nich.
2. Vmitřní energetická transgormace při proudění stlačitelné vazké tekutiny vstupními kanály, difuzory , směšovači a hnacími tryskami
3. Proudění s přívodem tepla, Rayleighovy vztahy, ztráta celkového tlaku
4. Základy spalování, hořáky, spalovací komory, proces uvolňování tepla při hoření, teplota plamene, systémy chlazení, stabilizace hoření, pracovní a stabilitní charakteristiky spalovacích komor, produkce škodlivých exhalací.
5. Vstupní hrdla a difuzory, podzvukové a nadzvukové rychlosti, stabilita mezních vrstev, nerovnoměrnost proudových polí, sekundární proudění, návrhové metody.
6. Směšování ve směšovačíchj, průtok hnacími tryskami, podzvukové a nadzvukové rychlosti, stabilita mezních vrstev, návrhové metody
7. Termofyzikální vlastnosti vzduchu a spalin
8. Vnitřní aerodynamika stupně osového kompresoru, kompresorové lopatkové mříže a jejich charakteristiky, stupeň kompresoru a relativní proudění v něm, transformace energie, reaktivnost a výkonový součinitel, přírůstek tlaku a teploty ve stupni, energetické ztráty, stabilita proudění, relativní 3D proudění, sekundární proudění, pracovní charakteristiky, účinnost, rotační odtržení, pumpování, regulace kompresoru, návrhové metody.
9. Vnitřní aerodynamika mnohastupňového osového kompresoru, přírůstek tlaku a teploty v kompresoru, energetické ztráty, stabilita proudění, pracovní charakteristiky, účinnost, rotační odtržení, pumpování, regulace kompresoru, návrhové metody.
10. Vnitřní aerodynamika odstředivého kompresoru, relativní 3D proudění, radiální difuzory, bezlopatkový, lopatkový, kanálový, trubkový, stabilita proudění v nich, pracovní charakteristika stupně, návrhové metody.
11. Aerodanamika stupně osové turbíny, lopatkové mříže osové turbíny a jejich charakteristiky, relativní proudění ve stupni osové turbíny, , transformace energie, reaktivnost a výkonový součinitel, tlakový poměr a pokles statické teploty, energetické ztráty, pracovní charakteristiky, účinnost, návrhové metody.
12. Chlazení turbíny
13. Těsnění tlakových prostorů a průtokových kanálů na straně vzduchu a spalin.
14. Přídavné spalování.
Literarture
Jerie J.: Spalovací turbíny, učební text ČVUT v Praze, 1973
Oates G. C.: Aerothermodynamics of Aircraft Engine Components, AIAA Education Series, ISBN 0-915928-97-3, 1985
Fox R. W., McDonald A. T. : Introduction to Fluid Mechanics, John Wiley &sons, INC, ISBN 0-471-59274-9, 1994
Bohl W.: Strőmungsmaschinen 1, 2, Vogel Buchverlag, ISBN 3-8023-1737-8, ISBN 3-8023-1810-2, 1999
Anderson Jr. J. D.: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill International Editions, Aerospace Science Series, ISBN 0-07-100767-9, 1991
Anderson Jr. J. D.: Modern Compressible Flow, McGraw-Hill International Editions, Aerospace Science Series, ISBN 0-07-100665-6, 1990
Green S. I.: Fluid Vortices, Kluver Academic Publishers, ISBN 0-7923-3376-4, 1995
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 12.6.2024, 16:35 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)