Vybrané partie z aerodynamiky vysokých rychlostí (W22A004)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých, stlačitelných tekutin.
Rázové vlny, kolmá rázová vlna.
Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze.
Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině.
Základní vztahy jednorozměrového proudění.
Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.
Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.
Interakce rázové vlny s vazkou mezní vrstvou.
Subsonické obtékání aerodynamického profilu.
Dvourozměrové supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické profily.
Kritické Machovo číslo, Machovo číslo odporové divergence. Superkritické profily.
Transonické obtékání aerodynamického profilu.
Šípové křídlo při obtékání subsonickou, transonickou a supersonickou rychlostí.
Uspořádání křídla a letounu pro obtékání transsonickou a supersonickou rychlostí.
Structure
1.) Stlačitelnost plynů. Základní zákony dynamiky plynů a proudění nevazkých,
stlačitelných tekutin.
2.) Rázové vlny, kolmá rázová vlna.
3.) Šikmá rázová vlna a Prandtl-Meyerova expanze.
4.) Měření rychlostí ve stlačitelné tekutině.
5.) Základní vztahy jednorozměrového proudění.
6.) Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.
7.) Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.
8.) Interakce rázové vlny s vazkou mezní vrstvou.
9.) Subsonické obtékání aerodynamického profilu.
10.) Dvourozměrové supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické
profily.
11.) Kritické Machovo číslo, Machovo číslo odporové divergence. Superkritické profily.
12.) Transonické obtékání aerodynamického profilu.
13.) Šípové křídlo při obtékání subsonickou, transonickou a supersonickou rychlostí.
14.) Uspořádání křídla a letounu pro obtékání transsonickou a supersonickou rychlostí.
Structure of tutorial
Individuální projekt
Literarture
1. Brož V.
Aerodynamika vysokých rychlostí
2. Dvořák R.
Transonické proudění
3. Dvořák R.
Vnitřní aerodynamika
4. Dvořák R., Kozel K.
Matematické modelování v aerodynamice
5. Dejč M.E.
Technická dynamika plynů



Keywords
Aerodynamika, Aerodynamika vysokých rychlostí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 19.7.2024, 8:57 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)