Konstrukce letadel (W22O002)
Departments:ústav letadlové techniky (12122)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Etapy vývoje letounu a problematika návrhu ve vazbě na letecké předpisy (bezpečnost, spolehlivost). Tvorba technických informací a jejich přenos, technologie montáže draku. Hmotové struktury konstrukce, kategorizace hmot a jejich charakteristiky. Rozbor mezních stavů konstrukcí způsobené zpětnovazebními vlastnostmi netuhé konstrukce (aeroelasticita) a únavových poruch. Vzletové a přistávací charakteristiky. Konstrukce křídel a ocasních ploch s hledem na aerodynamické a letové vlastnosti. Konstrukce trupu se zřetelem na platicí a ostatní užitečné prostory. Systémy řízení, automatizace. Pojezdové a tlumicí vlastnosti podvozků. Ekonomické aspekty letecké výroby.
Structure
1. Etapy vývoje letounu
2. Návrhová filosofie a předpisy
3. Tvorba a přenos tvarových informací
4. Sestavování draku
5. Hmoty a hmotové charakteristiky. Centráže
6. Aeroelasticita
7. Únavové poruchy leteckých konstrukcí
8. Vzletové a přistávací charakteristiky
9. Vliv uspořádání a geometrie křídel na aerodynamické a letové vlastnosti
10. Návrhové požadavky na trup, prostory pro užitečné zatížení
11. Ocasní plochy - stabilita a řiditelnost
12. Automatika a systémy v řízení
13. Podvozky - tlumení a pojezdové charakteristiky
14. Rozpočty a náklady
Structure of tutorial
Individuální projekt
Literarture
Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I, skripta České vysoké učení technické v Praze, vydavatelstí ČVUT Praha 2004, ISBN 80-01-03073-3

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta České vysoké učení technické v Praze, vydavatelstí ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03338-4

Torenbeek E.: Synthesis of Subsonic Airplane Design, Kluwer Academic Publishers, Delft 1982, ISBN 90-247-2724-3

Currey N. S.: Aircraft Landing Gear Design: Principles and Practices, AIAA Education Series, Washington 1988, ISBN 0930403-41-X

Raymer D. P.: Aircraft Design: A Conceptual Approach, AIAA Education Series, Washington 1989, ISBN 0-930403-51-7

Roskam J.: Airplane Design PART III - Layout Design of Cockpit, Fuselage, Wing and Empennage: Cutaways and Inboard Profiles, The University of Kansas, 1989

Roskam J.: Airplane Design PART IV - Layout Design of Landing, Gear and Systems, Wing and Empennage: Cutaways and Inboard Profiles, The University of Kansa, 1989
Requirements
Absolvování předmětu seznamující se základy konstrukci letadel
Keywords
letadlo, letoun, letecké předpisy, zatížení konstrukce, křídlo, trup, ocasní plochy, podvozek, mezní stavy konstrukce, aeroelasticita, únavovová porucha, centráž, systémy řízení, letové vlastnosti
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 1:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)