česky  čs
english  en
Mechanika letu (W22OZ002)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Mechanika letu jako disciplína. Pohybové rovnice. Souřadnicové soustavy.
•Optimalizované výkony. Výkony v neustáleném letu.
•Obraty ve svislé rovině.
•Prostorové obraty.
•Pohybové rovnice pro řešení letových vlastností.
•Modelování aerodynamických charakteristik, aerodynamické derivace.
•Statická rovnováha podélná, stranová. Nekonvenční konfigurace.
•Řešení pohybových rovnic.
•Dynamika podélného pohybu. Kritéria kvality letových vlastností podélných
•Dynamika stranového pohybu. Kritéria kvality letových vlastností stranových.
•"Umělé" zvyšování stability. Řiditelnost. Interakce pilot – letadlo.
•Vzájemné vazby pohybů.
Osnova
Literatura
•Daněk, V. Mechanika letu I Letové výkony, 2008, CERM, ISBN 978-80-7204-659-1
•Daněk, V. Mechanika letu II Letové vlastnosti, 2011, CERM, ISBN 978-80-7204-761-1
•Pokorný, V., Malátek, R., Lapiš, M. Mechanika letu Letové vlastnosti, 2010, ČVUT
•Cook, M. V. Flight Dynamics Principles, 2011, Elsevier, ISBN 978-0-7506-6927-6
•Kermode, A. C. Mechanics of Flight, 2006, Pearson, ISBN 978-1-4058-2359-3
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)