Aeroelasticita (W22TZ001)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:18.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Elasticita - Příčinkoví činitelé. Dynamické chování konstrukce a deformační pohybové rovnice. Diskrétní a spojité modely.
•Pozemní frekvenční zkouška. Modely viskózního, materiálového a suchého tlumení.
•MKP modální analýza.
•Rovnice nestacionárních proudových polí. Aerodynamika kmitavého pohybu.
•Zobecněné Lagrangeovy pohybové rovnice ideální konstrukce.
•Rovnice potenciálního flutteru – ´k´ metoda, ´p-k´-metoda, ´p´ - metoda. Flutterová analýza profilu.
•Flutterové analýza letounu a možnosti potlačení vzniku flutteru.
•Nelineární typy flutteru. Buffeting.
•Dynamická odezva letounu. Přechodové funkce a Duhamelův integrál aerodynam. sil obecného pohybu.
•Servoelasticita. Aktivní tlumení.
•Rovnice statické aeroelasticity. Torzní divergence Přerozdělení, účinnost řízení a reverze řízení.
•Teorie podobnosti a modelování aeroelastických jevů.
•Letové měření a vyhodnocování aeroelastických vlastností konstrukce.
Osnova
Literatura
•Wright J. R., Cooper J.E: Introduction to Aircraft Aeroelasticity and Loads – second edition, 2015, John Wiley & Sons Ltd., ISBN 978-1-118-488001-0
•G. Dimitriadis: Introduction to Nonlinear Aeroelasticity, 2017, John Wiley & Sons Ltd., ISBN 978-1-118-613473
•Roden W. P.: Theoretical and Computational Aeroelasticity, 2011, The American Group, ISBN 978-0692012413
•Dowell E. H (Editor), Crawley E. F., Curtiss H.C, Peters D. A, Scanlan R.H, Sisto F.: A Modern Course in
Aeroelasticity – fourth edition, 2004, Kluwer Academic Publishers., ISBN 1-4020-2711-7
•Slavík S: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, 1996, učební texty ČVUT Praha, ISBN 80-01-01415-0
•Kopřiva Z, Maleček J: Aeroelasticita, 1982, VAAZ Brno, poř. č. tisku U-904
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 17:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)