česky  čs
english  en
Biomechanika buněk (W24OZ001)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BBSchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Molekulární motoryMolekulární motoryCílem předmětu je obeznámení posluchače se základními strukturními a funkčními jednotkami buňky a jejich významu při udržování mechanické integrity a pohybu buňky. Předmět je zaměřen na využití stávajících znalostí analýzy mechanických konstrukcí při popisu mechaniky buňky se zdůrazněním rozdílů vycházejících zejména ze submikronových rozměrů buněčných struktur.
Struktura a morfologie
Molekulární síly, principy samoorganizace
Mechanika tekuté mosaiky
Helfrichova energie
Mechanika buněk s vnitřním přetlakem
Entropie itdeálního řetězce
Entropická elasticita
Elasticita makromolekul
Elasticita molekulárních sítí
Principy tenzegrity
Experimentální mechanika molekul
Experimentální mechanika buněk
Molekulární motory
Osnova
Literatura
D. Boal (2012). Mechanics of the Cell, Cambridge University Press. ISBN: 9780521130691.
R.B. Phillips, J. Kondev, J. Theriot (2009). Physical Biology of the Cell, Garland Science. ISBN: 9780815344506.
K.A. Dill, S. Bromberg (2015) Molecular Driving Forces: Statistical Thermodynamics in Biology, Chemistry, Physics, and Nanoscience, 2nd Edition 2nd Edition, Garland Science; ISBN: 0815344309.
M. Gardel, Patrick Oakes (2015) Measuring Cell Mechanics. Biota Publishing. ISBN: 1615046992
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)