česky  čs
english  en
Biomechanika kardiovaskulárního systému (W24OZ002)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BKSSchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje s anatomickým popisem krevní oběhové soustavy člověka a pokročilým způsobem vykládá fyziologické a biomechanické poměry v oběhové soustavě zdravého jedince. Popsány jsou i nejběžnější oběhové patologie, metody jejich léčby a je vysvětlen vztah těchto patologií k biomechanickým poměrům v krevní oběhové soustavě.
Anatomie krevní oběhové soustavy
Základní fyziologické principy oběhu krve
Mechanika srdečního svalu
Mechanika tepen
Mechanika žil
Proudění krve v cévách a orgánech
Propagace pulzní vlny
Důsledky stárnutí na oběhovou soustavu
Patologické stavy I (ateroskleróza, arterioskleróza, hypertenze, ischemie)
Patologické stavy II (nemocí chlopní, kardiomyopatie, infarkt, aneuryzma, disekce)
Konstitutivní modelování srdce a cév I
Konstitutivní modelování srdce a cév II
Inženýrské příspěvky k terapii I (stenty, stent-grafty, cévní náhrady)
Inženýrské příspěvky k terapii II (chlopenní náhrady, srdeční náhrady)
Osnova
Literatura
Labrosse, M.F. (2018) Cardiovascular Mechanics. CRC Press.
Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.
Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání
Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular system. Czech Technical University Press, Prague.
Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)