česky  čs
english  en
Biomechanika stárnutí a patobiomechanika (W24OZ006)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:BSPSchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje se soudobými poznatky v oblasti stárnutí a etiologie a patogeneze onemocnění doprovázejících stárnutí. Důraz je kladen zejména na dopady na mechanické vlastnosti tkání a orgánů a souvislost měnících se mechanických vlastností s funkčností těchto orgánů.
Stavba buňky a buněčný cyklus
Orgán, orgánová soustava a základní patofyziologické pojmy
Zánět
Stárnutí
Biomechanické projevy stárnutí v krevní oběhové soustavě (srdce)
Biomechanické projevy stárnutí v krevní oběhové soustavě (cévy a proudění krve)
Onemocnění oběhové soustavy (podmíněnost a důsledky mechanické interakce)
Biomechanika kůže a stárnutí
Stárnutí a pohybový aparát
Nemoci pohybového aparátu
Konstitutivní modelování zohledňující stárnutí (oběhová soustva)
Konstitutivní modelování zohledňující stárnutí (muskukuloskeletální soustava)
Matematický popis remodelace a adaptace tkáně
Osnova
Literatura
McDonald R.B. (2014) Biology of aging. Garland Science, New York.
Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.
Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání
Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular systém. Czech Technical University Press, Prague.
Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.
Mačák J., Mačáková J. (2004) Patologie. Grada Publishing, Praha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)