česky  čs
english  en
Experimentální biomechanika (W24OZ009)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:EBMSchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět experimentální biomechanika seznamuje posluchače se soudobými experimentálními metodami používanými v biomechanice a to jak výkladem, tak praktickou návštěvou laboratoří.
Popisy pohybu a jeho projevů (poloha, rychlost, zrychlení bodů, těles, prostředí; deformace, napjatost, porušení)
Principy měření polohy bodu
Principy měření deformace v bodě
Optické a obrazové zjišťování pole posuvů a rychlostí
Ultrazvukové metody
Měření silového působení (siloměry, tlakoměry, tlakové snímače, manometry)
Měření zbytkových deformací
Tahové a tlakové testy tkání (jednoosé, dvouosé s rovinnými vzorky)
Inflační-extenzní test cévy
Mechanická měření in vivo
Statistické zpracování experimentálních dat
Inferenční statistika a testování hypotéz
Regresní analýza
Osnova
Literatura
Sciammarella C.A., Sciammarella F.M. (2012) Experimental mechanics of solids. John Wiley and Sons, Chichester.
Sutton M.A., Orteu J.J., Schreier H. (2009) Image correlation for shape, motion and deformation measurements. Springer Science+Business Media, New York.
M.M. Saunders Mechanical Testing for the Biomechanics Engineer: A Practical Guide. (2014) Morgan & Claypool Publishers. ISBN: 9781627055147
Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.
Buckley P. (2004) Experimental methods for rubberlike solids. In: Mechanics and thermomechanics of ruberlike solids, Eds. Saccomandi G., Ogden R.W., CISM courses and lectures no. 452, p. 1-62. Springer, Wien.
Janíček P. (2004) Technický experiment. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství.
Vlk M., a kol. (2003) Experimentální mechanika. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)