Forenzní biomechanika (W24OZ010)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:FBMSchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:78P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Forenzní biomechanika je částí aplikované biomechaniky, kde se jednotlivé znalosti biomechaniky využívají pro identifikaci příčin poranění nebo pachatele trestního činu. Předmět vysvětluje, jak je možné spojit mechanické faktory, jako jsou síly, momenty, zrychlení s poškozením lidského těla. Pro pochopení principů forenzní biomechaniky je nutno porozumět mnoha oblastem mechaniky a biomechaniky jako je mechanika tkání, mechaniky svalů nebo vyšetřování a analýzy pohybu těla jako mechanické soustavy. Předmět vysvětluje základy vzniku traumatických poškození jednotlivých částí těla, mechaniku krve a mechaniku inženýrských materiálů, které je možné spojit s poškozením těla.
Mechanika vzniku poranění
Poranění kostí
Poranění měkké tkáně
Poranění orgánů
Videoanalýza pro forenzní účely
Metodika identifikace osob z videozáznamu
Trasologie
Mechanika krve - formování stop krve
Analýza pohybových situací
Analýza pádů
Balistické poranění
Analýza kolizí osob s okolím
Experiment ve forenzní biomechanice
Osnova
Literatura
J. Kieser, M. Taylor, D. Carr (2012), Forensic Biomechanics 1st Edition, Wiley, ISBN:1119990114
A.M.Nahum, J.W.Melvin, Accidental Injury, Springer, 2010
Franklyn M., Lee P.V.S. (2017) Military Injury Biomechanics: The Cause and Prevention of Impact Injuries. CRC Press.
K.L. Carper (2000) Forensic Engineering, Second Edition 2nd Edition CRC Press, ISBN: 0849374847.
T.D. White, M.T. Black (2011) Human Osteology, Third Edition, Academic Press, ISBN: 0123741343.
Steven N. Byers (2010) Introduction to Forensic Anthropology (Pearson Custom Anthropology) 4th Edition, Routledge, ISBN: 0205790127
Stefan J., Hladík J., a kol.: Soudní lékařství a jeho moderní trendy, Grada, 2012
Straus J.: Forenzní biomechanika, Policejni akademie ČR, 1999.
C.Simms, D.Wood: Pedestrian and cyclist impact, Springer, 2009
J.A.DiMaggio, W.Vernon,: Forensic podiatry, Humana Press, 2011
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.7.2024, 19:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)