Nelineární elasticita (W24TZ001)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:NESchválen:02.02.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vektorový prostor, zobrazení, spojitost, geometrický prostor
Tenzory a operace s nimi
Kinematika kontinua jako zobrazení, deformační gradient
Tenzory deformace a jejich rychlosti
Tenzory napětí, jejich rychlosti a objektivita
Hookeovské materiály, cauchyovská elasticita
Bilance mechanických veličin a energie
Mechanické chování polymerů a měkkých tkání
Hyperelasticita, greenovská elasticita
Funkce poškození a Mullinsův efekt
Viskoelasticita a konstitutivní formulace zahrnující rychlost deformace
Vybrané okrajově-počáteční úlohy nelineární elasticity
Úlohy vedoucí ke ztrátě elastické stability
Osnova
Literatura
Holzapfel GA (2000) Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. John Wiley and Sons, Chichester
Ogden RW (1984) Non-Linear Elastic Deformations. Dover Publications, Mineola, reprint
Taber LA (2004) nonlinear Theory of Elasticity: Applications in Biomechanics. World Scientific, New Jersey
Studijní distanční texty:
http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/files/Nelinearni-pruznost-projekt-I.pdf
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 1:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)