Efektivní algoritmy pro soustavy mnoha těles (W31O002)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Přehled tradičních formalismů soustav mnoha těles. Rekurzivní formalismy: metoda článkových těles, metoda kompozitních tuhých těles, reziduová metoda. Formalismy pro soustavy mnoha poddajných těles. Řešiče soustav algebro-diferenciálních rovnic, přeurčených a nedourčených soustav lineárních algebraických rovnic. Softwarové prostředky - Simpack, Mass, Matlab-Simulink.
Osnova
Literatura
Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 16:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)