Mechanika řízení robotů (W31O005)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kinematika a dynamika soustav mnoha těles. Volba souřadnic. Přímá a inverzní kinematická úloha. Analytická řešitelnost přímé a inverzní kinematické úlohy. Kinematická přesnost. Pracovní prostor. Přímá a inverzní dynamická úloha. Dynamické vlastnosti a jejich popis. Bodové a dráhové řízení. Řízení síly a poddajnosti. Lineární řízení. Nelineární řízení. Softwarové prostředky - Simpack, Matlab-Simulink.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 20:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)