Mechanika strojů (W31O006)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Modelování strojů a jejich částí. Modelování pohybu soustav tuhých těles, pohybové rovnice. Modelování soustav těles s poddajnými vazbami. Kmitání lineárních diskrétních soustav. Problém vlastních hodnot a volné kmitání. Modální metoda vyšetřování dynamické odezvy. Kmitání lineárních kontinuí. Základy kmitání nelineárních soustav. Samobuzené a parametrické kmitání. Dynamika rotorů. Vyvažování rotorů a mechanismů. Pružné ukládání strojů, vibroizolace. Dynamika pohonových soustav. Mechanické charakteristiky pohonů a zatížení. Základní úlohy dynamiky strojových agregátů. Dynamika elektromechanických soustav. Strojové agregáty se spojkami. Dynamika ozubených převodů. Hluk strojů a zařízení. Informace o využití softwaru z oblasti mechaniky strojů.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 12.7.2024, 13:56 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)