česky  čs
english  en
Řízení umělou inteligencí (W31O010)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:ZKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Historie, vymezení. Produkční systém, metody řešení úloh, prohledávání stavového prostoru. Formální logika, dokazování teorémů, resoluční metoda, Prolog. Expertní systémy, zpětné a dopředné řetězení, usuzování s nejistotou a vágností, Rete algoritmus, rámce, příklady - klasifikace, diagnostika, konfigurace, plánování. Fuzzy množiny, jazykové proměnné, Fuzzy řízení. Neuron a jeho model, druhy neuronových sítí a jejich učení. Fuzzy regulátor. Řízení neuronovou sítí. Genetické algoritmy.
Osnova
Literatura
Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence 1-4, Academia, Praha 1993-2003
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)