česky  čs
english  en
Syntéza a optimalizace mechanických soustav (W31O012)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Metody lokální a globální optimalizace. Vedlejší podmínky. Analytické postupy. Numerické metody. Jednodimenzionální optimalizace. Swannova metoda. Vícedimenzionální úlohy. Přímé metody. Metoda simplexová a polytopová. Metoda Powellova. Metoda Rosenbrockova. Gradientové metody. Sdružené směry. Penalizační a bariérové funkce. Stochastické postupy. Metoda Monte-Carlo. Genetické algoritmy. Kinematická syntéza strojů. Převodové mechanismy. Vodící mechanismy. Obecná optimalizace kinematických vlastností strojů. Optimalizace chování dynamických systémů. Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.
Structure
1. Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace.
2. Metody lokální a globální optimalizace. Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami. Analytické postupy. Numerické metody.
3. Jednodimenzionální optimalizace. Swannova metoda. Vícedimenzionální úlohy. Přímé metody.
4. Metoda simplexová a polytopová.
5. Metoda Powellova.
6. Metoda Rosenbrockova.
7. Gradientové metody. Sdružené směry.
8. Penalizační a bariérové funkce.
9. Stochastické postupy. Metoda Monte-Carlo.
10. Genetické algoritmy.
11. Syntéza převodových mechanismů.
12. Syntéza vodících mechanismů.
13. Obecná optimalizace kinematických vlastností strojů.
14. Optimalizace chování dynamických systémů.
15. Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.

Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)