česky  čs
english  en
Efektivní algoritmy pro soustavy mnoha těles (W31OZ002)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:26.01.2021
Valid until: ??Range:26P+52C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Student se seznámí s moderními efektivními metodami formulace a řešení kinematiky a dynamiky soustav mnoha těles.
•Přehled tradičních formalismů soustav mnoha těles a jejich problémy.
•Efektivní algoritmy řešení kinematiky: parametrická metoda, metoda strukturní aproximace.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus metody článkových těles.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus metody kompozitních tuhých těles.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky: Rekurzivní formalismus reziduové metody.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: metoda Divide-and-Conquer.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: eliminační metoda.
•Efektivní algoritmy řešení dynamiky na paralelních procesorech: molekulová dynamika.
•Metody redukce modelů mnoha poddajných těles.
•Metody efektivního užití symbolické algebry.
•Efektivní řešení soustav algebro-diferenciálních rovnic.
•Metoda co-simulace.
Structure
Literarture
•Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
•Featherstone, R.: Rigid Body Dynamics Algorithms, Springer 2008
•Kukula P., Valasek M.: Kinematical Solution by Structural Approximation, In: Kecskeméthy A., Müller A. (eds) Computational Kinematics. Springer 2009, pp. 323-330
•Rapaport, D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press 2010
•Banerjee, A.K.: Flexible Multibody Dynamics: Efficient Formulations and Applications, John Wiley 2016
•Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009
•L. Mraz, Efficient Parallel Solution of Multibody Dynamics, Ph.D. Thesis, FME CVUT in Prague, 2017
•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)