česky  čs
english  en
Kmitání mechanických soustav (W31OZ003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:26P+52C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Význam kmitání mechanických soustav pro všechny stroje a strojní konstrukce. Schopnost vytvořit model stroje nebo nosné konstrukce v podobě kontinua nebo diskrétního systému, jako lineární nebo nelineární systém. Schopnost zkoumat volné a vynucené kmitání lineárních a nelineárních systémů a jejich tlumení. Výpočtová i experimentální modální analýza konstrukcí strojů a identifikace lineárních systémů.
•Modelování nosných konstrukcí strojů.
•Diskrétní systémy
•Lineární systémy
•Lagrangeovy rovnice
•Kontinuum
•MKP modely
•Tlumené kmitání
•Nelineární systémy.
•Ekvivalentní linearisace.
•Tlumení kmitů.
•Modální analýza konstrukcí strojů.
•Identifikace lineárních systémů.
Osnova
Literatura
•Innmann, D.J.: Engineering vibration, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1996
•Thomson, W.T., Dahleh, M.D.: Theory of vibrations with applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1998
•Brepta, R., Půst, L., Turek, F.: Mechanické kmitání, technický průvodce, Sobotáles, Praha 1994
•Preumont, A.: Twelve lectures on structural dynamics, Springer 2013
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)