česky  čs
english  en
Mechatronika (W31OZ005)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:26.01.2021
Valid until: ??Range:26P+52C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Student se seznámí s principy a postupy mechatroniky.
•Historie a vymezení mechatroniky, příklady.
•Životní cyklus výrobku.
•Návrhová specifikace mechatronického systému
•Konceptuální návrh mechatronického systému.
•Vynálezecké inženýrství.
•Inženýrské návrhové postupy a metody pro podporu kreativity v Evropě a v Japonsku.
•Přehled komponent mechatronického výrobku.
•Vytvoření simulačního modelu mechatronického systému
•Návrh řízení, postup implementace.
•V-model návrhu mechatronického systému
•Další návrhové metodiky mechatronického systému
•12. Příklad návrhu mechatronického systému a ukázky v laboratoři.
Structure
Literarture
•Valášek, M. a kol.: Mechatronika, ČVUT, 1996
•Rolf Isermann: Mechatronic Systems: Fundamentals, Springer 2005
•Karen Gadd: TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Springer 2011
•David G. Ullman: The Mechanical Design Process, J. Wiley 2003
•Valášek, M.: Mechatronic System Design Methodology - Initial Principles Based on Case Studies, In: Mechatronics 98 - Proceedings. Amsterdam: Pergamon Press, 1998, pp. 501-506.
•Valášek, M.; Veitl, A.; Gordon, T.; van de Sand, A.; Howell, M.; Vaculín, O.; Steinbauer, P.: Methodologies for Coupling Simulation Models and Codes in Mechatronic System Analysis and Design, Vehicle System Dynamics. 2000, 33(supplement), 231-243.
•Valášek, M.: Case Studies of Mechatronic System Development, In: Colloquium EUROMECH 370 Synthesis of Mechatronic Systems. Duisburg: Gerhard Mercator Universität Gesamthochschule, 1997, pp. 52-53.
•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)