česky  čs
english  en
Řízené tlumení vibrací (W31OZ007)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:26P+52C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student se seznámí s metodami řízeného tlumení vibrací mechanických soustav.
•Základní metody aktivního tlumení vibrací, aktivní a poloaktivní metody.
•Aktuátory, senzory a jejich dynamické vlastnosti pro řízené aktivní struktury, technologická realizace.
•Dynamické modely řízených aktivních struktur. Metody redukce modelů, spojování dílčích modelů, identifikace modelů v otevřené a uzavřené smyčce.
•Základní fyzikální principy řízení aktivních struktur.
•Modální pozorovatelnost a řiditelnost. Optimalizace typu a polohování senzorů a aktuátorů.
•Kolokované a nekolokované řízení aktivních struktur. Jev spillover. Disipativní a kolokované řízení struktur.
•Různé zpětné vazby. Použití metod robustního řízení pro struktury. LQG, H2, Hinf.
•Řízení tlumení a řízení tuhosti řízených aktivních struktur.
•Centralizované a decentralizované řízení struktur. Metody nelineárního řízení pro řízení struktur.
•Řízení tvarováním vstupu
•Vlnové řízení.
•Mechatronická tuhost.
Osnova
Literatura
•Preumont, A.: Vibration Control of Active Structures: An Introduction , Kluwer 2002
•Gawronski, W.: Advanced Structural Dynamics and Active Control of Structures, J. Wiley 2004
•Preumont, A.: Mechatronics: Dynamics of Electromechanical and Piezoelectric Systems, Springer, Dordrecht 2006
•Beneš, P.: Řízení tvarováním vstupu se zobecněnými podmínkami, PhD Thesis, FS CVUT, Praha 2013
•Marek, O.: Řízení polohy poddajných struktur vlnovou metodou, PhD Thesis, FS CVUT, Praha 2013
•odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)