česky  čs
english  en
Mechanika soustav těles (W31TZ003)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Student se seznámí s hlavními moderními postupy mechaniky soustav mnoha těles.
•Vektový a maticový přístup ke kinematickému popisu
•Kinematika otevřeného řetězce, nižší a vyšší kinematické dvojice, kvaterniony
•Kinematika uzavřené smyčky
•Analytická řešitelnost, přesnost, syntéza a optimalizace kinematiky
•Singulární případy a numerické řešení kinematiky
•Přístupy k dynamickému popisu
•Ekvivalence a interpretace dynamických popisů
•Popis poddajných soustav (modální, ANCF a další popisy)
•Numerické řešení dynamiky
•Přesnost, syntéza a optimalizace dynamiky
•Efektivnost formalismů soustav mnoha těles
•Modelování mechanických soustav jako soustav mnoha těles
Osnova
Literatura
•Stejskal, V. Valasek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
•Shabana, A.A.: Dynamics of Multibody Systems, Cambridge University Press, New York 2013
•de Jalon, J.G., Bayo, E.: Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody Systems: The Real-Time Challenge,
Springer Verlag 1994
•Bauchau, O.A.: Flexible Multibody Dynamics, Springer 2011
•Banerjee, A.K.: Flexible Multibody Dynamics: Efficient F
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)