česky  čs
english  en
Experimentální metody v nauce o materiálu (W32OZ001)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metody analýzy materiálů se zaměřením na analýzy strukturní, fázové, textur a pro analýzu mřížkových vad a stanovení zbytkových pnutí (rentgenová a elektronová difraktografie). Metody zobrazovací: světelná a elektronová mikroskopie (příprava vzorků a charakteristiky zobrazení, teorie kontrastu). Pokročilé metody zobrazování a chemické mikroanalýzy: řádkovací elektronová mikroskopie.
Osnova
•Pokročilé zobrazovací a difrakční metody I - řádkovací elektronová mikroskopie
•Pokročilé zobrazovací a difrakční metody II - transmisní elektronová mikroskopie a difrakce
•Vysokoenergiová a nízkoenergiová elektronová difrakce.
•určení textury velkoúhlovou difrakcí rtg. záření, maloúhlový rozptyl rtg. záření)
•Atomic force microscopy
•Kombinované fyzikální metody mikroanalýzy chemického složení (vlnově a energiově disperzní).
•Vybrané problémy termické analýzy, kalorimetrie a vnitřního tření.
•Speciální metody pro polymerní materiály (roztokové a spektroskopické metody, mechanická spektrometrie).
•Testování mechanických a chemických vlastností povlaků a vrstev (tloušťka, adheze, koroze).
•Analýza vlastností povrchů – struktura, drsnost, povrchová energie
•Tribologické vlastnosti materiálů.
•Vybrané spektroskopické metody – IR, GDOS, Raman spectroscopy
•Shrnutí
Literatura
•BRANDON, D. G. a Wayne D. KAPLAN. Microstructural characterization of materials. 2nd ed. Chichester, England: John Wiley, c2008. ISBN 9780470027844.
•BHUSHAN, Bharat. Principles and applications of tribology. Second edition. Hoboken: Wiley, John Wiley & Sons, 2013. ISBN 9781119944546.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)