Povrchy a rozhraní (W32OZ005)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky
•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost
•Analýza povrchů, metody charakterizování
•Povrchové napětí, smáčivost a její role
•Adsorpce, katalýza
•Adheze, princip adheze
•Úpravy povrchů I – chemické modifikace
•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy
•kompozity
•Funkční povrchy
•Tribologie
•Kovy – rozhraní, zrna
•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice
Osnova
•Definice povrchu a rozhraní, termodynamické charakteristiky
•Vlastnosti povrchů – energie, drsnost
•Analýza povrchů, metody charakterizování
•Povrchové napětí, smáčivost a její role
•Adsorpce, katalýza
•Adheze, princip adheze
•Úpravy povrchů I – chemické modifikace
•Úpravy povrchů II– roubování, tenké vrstvy
•kompozity
•Funkční povrchy
•Tribologie
•Kovy – rozhraní, zrna
•Nanostrukturované materiály, povrchy a nanočástice
Literatura
•J-Fiala, I.Kraus: Povrchy a rozhraní. ČVUT v Praze 2009. ISBN 978-80-01-04248-2
•L. J.Brillson: An Essential Guide to Electronic Material Surfaces and Interfaces. Wiley 2016. ISBN 9781119027119
•G. Wedler: Lehrbuch der Physkalischen Chemie. VCH 1987. ISBN 3-527-26702-6
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 17.7.2024, 15:37 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)