česky  čs
english  en
Fyzikální metalurgie (W32T002)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.
Osnova
Pevné a tekuté krystaly, amorfní kovy. Souměrnost krystalů a textury vzniklé plastickou deformací, žíháním a tuhnutím. Struktura a vlastnosti pevných materiálů. Fázová rozhraní a hranice mezi zrny polykrystalických materiálů. Fázové přeměny v kovových soustavách (obecné zákonitosti transformace mezi plynem, kapalnou a pevnou fází buď krystalickou nebo amorfní). Řízená krystalizace kovů a slitin, homogenizace tuhých roztoků a jejich rozpad. Martensitické a bainitické transformace. Porušování a degradační procesy. Lineární a elasticko plastická lomová mechanika. Únava a tečení materiálu. Korozní procesy. Opotřebení. Radiační poškozování.
Literatura
Janovec, J., Macek,K., Zuna,P.: Fyzikální metalurgie, ČVUT Praha, 2004.
Fiala,J., Mentl,V., Šutta,P.: Struktura a vlastnosti materiálů, Academic, Praha, 2003.
Ashby,M.F., Jones, D.R.H.: Engineering Materials 1,2, Oxford, Pergamon- Elsevier Sci. Ltd, 1994.
Klíčová slova
Fyzikální metalurgie, struktura a vlastnosti, tuhnutí, plastická deformace, žíhání, fázové transformace, porušování a degradační procesy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)