Fyzikální metalurgie (W32TZ001)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Termodynamika a struktura kovových fází.
•Termodynamika a struktura kovových slitin
•Teorie mřížkových poruch.
•Deformační chování kovů a jejich slitin
•Zpevňovací a odpevňovací mechanismy v kovových soustavách
•Fázové transformace v kovových soustavách.
•Teorie degradačních procesů a jejich vliv na vlastnosti materiálů
•Lineární a elasticko-plastická lomová mechanika
•Únava materiálů, predikce vzniku únavového lomu
•Teorie tečení
•Korozní inženýrství
•Tribologické degradační děje
•Radiační poškození matriálů
Osnova
•Termodynamika a struktura kovových fází.
•Termodynamika a struktura kovových slitin
•Teorie mřížkových poruch.
•Deformační chování kovů a jejich slitin
•Zpevňovací a odpevňovací mechanismy v kovových soustavách
•Fázové transformace v kovových soustavách.
•Teorie degradačních procesů a jejich vliv na vlastnosti materiálů
•Lineární a elasticko-plastická lomová mechanika
•Únava materiálů, predikce vzniku únavového lomu
•Teorie tečení
•Korozní inženýrství
•Tribologické degradační děje
•Radiační poškození matriálů
Literatura
•JANOVEC, J., P. ZUNA a K. MACEK. Fyzikální metalurgie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-010-2935-2.
•FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.
•LAUGHLIN, D. E. a K. HONO, ed. Physical metallurgy. 5th ed. Amsterdam: Elsevier, c2014. ISBN 978-0-444-53770-6.
•CALLISTER, W. D. a D. G. RETHWISCH. Fundamentals of materials science and engineering: SI version. 4th ed. Hoboken: Wiley, c2013. ISBN 978-1-118-32269-7.
•ANDREWS, K.W. Physical metalurgy: Techniques and applications, London: Allen, C 1973.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 1:16 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)