česky  čs
english  en
Teorie tváření kovů (W33A004)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:6P+1C
Semestr:LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
Předmět je zaměřen na teorii tváření kovů pro využití ve strojírenském průmyslu.
Structure
Základy teorie plasticity. Tensorové vyjádření stavu napětí a deformace. Pracovní diagram. Metody analýzy tvářecích procesů a výpočtu energeticko-silových parametrů. Keeler-Goodwinovy křivky. Tvařitelnost kovů a faktory, které ji ovlivňují. Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces.
Literarture
Strojírenská výroba 3/1980, Strojírenstvíí 8/1976, Strojírenská výroba 2/1978; Keeler-Godwinovy křivky, praxe a teorie; Kotouč a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT 1992; Blaščík, Polák: Teória tvarnenia, Alfa - SNTL 1985; Počta: Základy teorie tváření kovů, SNTL 1966; Storožev, Popov: Teória tvarnenia kovov, Alfa - SNTL 1978
Requirements
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
Tváření kovů, plasticita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)