česky  čs
english  en
Vybrané technologie oboru tváření (W33A006)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.
Vlastnosti slitin za různých teplot a jejich využití pro tváření. Dynamický účinek síly. Vliv rychlosti a vysokého tlaku na slitiny. Superplasticita. Speciální technologie tváření kovů.

Structure
Technologické faktory v plošném tváření. Možnosti jejich ovlivnění. Současné materiály pro plošné tváření. Nové tvářecí technologie. Volba nových technologií s ohledem na tvářený materiál, přesnost výroby a její kvalitu, vyráběné množství, životnost nástrojů, spotřebu energie, ochranu životního prostředí a zdraví v lisovně. Předpokládané trendy rozvoje.
Literarture
sborníky z mezinárodních konferencí, nová technická literatura, technické časopisy
Requirements
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
tváření plechů, trubek,nové technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)