česky  čs
english  en
Automatizace procesu svařování (W33O001)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1L
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Garant předmětu: Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE

Specifikace mechanizované, automatizované a robotizované výroby z hlediska svařování. Výběr technologií a metod spojování materiálů, vhodných pro automatizaci a robotizaci. Metody svařování - popis a porovnání, optimalizace režimů svařování, řízení a monitorování svařovacích parametrů a procesu. Periferní svařovací zařízení. Zařazení do výrobního cyklu. Technická, bezpečnostní a ekonomická hlediska automatizace a robotizace svařování.
Structure
- Všeobecný úvod do automatizace - základní pojmy, definice a rozdělení
- Metody spojování vhodné pro mechanizovanou, automatizovanou a robotizovanou výrobu - přehled o svařovacích procesech a jejich vliv na kvalitu a produktivitu výroby
- Typy senzorů - rozdělení a použití - typické způsoby využití (sledování svarové spáry, snímání oblouku)
- Periferní zařízení - typy polohovadel a manipulátorů, čistící stanice
- Způsoby řízení a monitorování svařovacích parametrů
- Robotizace svařovacího procesu - simulace, programování (on-line, off-line)
- Možnosti zvyšování produktivity:
o Svařování do úzkého úkosu
o Orbitální svařování
o Multidrátové systémy podávání PM
- Požadavky na zdraví, bezpečnost a hygienu práce
Literarture
- Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
- Pilous, V., Václav, J. : Nové metalurgické postupy svařování ocelí, SNTL, Praha, 1985
- Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981
- Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
- Ambrož, O., Kandus, B., Kubíček, J. : Technologie svařování a zařízení, učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů, Zeross a CWS ANB, Ostrava, 2001
Requirements
Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie - svařování.
Keywords
Svařování, automatizace, robotizace, mechanizace, senzory
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)