česky  čs
english  en
Experimentální metody a zkušebnictví ve tváření (W33O002)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1L
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Jan Šanovec, CSc.
Teorie zkoušek. Experimentální a zkušební metody pro plošné tváření. Porovnání experimentů s teorií.
Structure
Veličiny potřebné sledovat ve tváření. Stávající metody jejich sledování a vyhodnocování. Měřící metody. Možnosti rozvoje experimentálních metod, sledování chování tvářených materiálů v plošném a objemovém tváření. Požadavky na vybavení zkušeben. Porovnání výsledků měření s požadovanými cíly. Počítačová podpora ve zpracování výsledků měření a možnosti jejich aplikace.
Literarture
sborníky z mezinárodních konferencí, nová technická literatura, technické časopisy
Requirements
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
tváření plechů, trubek , zkušební metody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)