česky  čs
english  en
Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky (W33O008)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Vedoucí předmětu: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.
Structure
1. Metody vytváření otěruvzdorných vrstev a povlaků.
2. Degradační mechanizmy povrchových vrstev a povlaků v podmínkách tření a opotřebení.
3. Vliv jednotlivých faktorů na procesy porušování. 4. Metody experimentálního hodnocení tribologických vlastností.
5. Volba povrchových úprav podle podmínek opotřebení.
6. Typické povrchové vrstvy a povlaky, způsoby jejich tvorby a tribologické vlastnosti.
Structure of tutorial
Experimenty v rámci řešení disertace.
Literarture
- Vocel, M. - Dufek, V. a kol.: Tření a opotřebení strojních součástí. SNTL, Praha, 1976
- ASTM Handbook vol. 18
- Hutchings, I. M.: Tribology. Friction and Wear of Engineering Materials. Edward Arnold Publication, London - Paris, 1992
- Suh, N.P.: Tribophysics, Prentice-Hall, Inc.,1986
- Suchánek, J. - Kuklík, V. - Zdravecká, E.: Abrazivní opotřebení materiálů, ČVUT, 2007
- Suchánek, J.: Erozivní opotřebení materiálů. Vydavatelství ČVUT, 2014
Časopisy Wear, Tribology Intern., Tribological Letters, Surface and Coating Technology
Sborníky národních a mezinárodních konferencí
Requirements
Dokončené inženýrské studium na strojní fakultě.
Keywords
tribologie, tření, opotřebení, povrchová vrstva, povlak, volba materiálu, zkoušení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)