česky  čs
english  en
Počítačová podpora tváření kovů (W33O009)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:ZCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Doc. Ing. Jan Čermák, CSc.
Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti tváření kovů.
Structure
Filosofie zavádění počítačové podpory ve tváření kovů. Požadavky kladené na hardware a software. Algoritmizace zadávání vstupních dat z hlediska materiálu, nástroje, stroje a použité technologie. CAD/CAM v objemovém tváření. Modelovaní toku materiálu při zápustkovém kování pomocí programu FormFem, QForm. CAD/CAM v oblasti tažení plechu. Možnosti využití simulačních softwarů v oblasti plošného tváření. Počítačová podpora při projektování výroby pomoci expertních systémů.
Literarture
firemní prospektový materiál, vlastní sylaby na fakultní síti.
Requirements
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Keywords
numerická simulace, modelování toku materiálu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)