česky  čs
english  en
Renovace (W33O010)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vedoucí předmětu: Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.; Prof. Ing. Jiří Dunovský, CSc.
Zásady renovací a renovačních technologií. Technicko-ekonomické problémy renovace. Životnost renovovaných součástí. Renovační technologie. Modely projektování renovačních technologií. Ekonomická efektivnost renovace opotřebených součástí.
Osnova
1. Procesy degradace strojních systémů
2. Základní principy renovací
3. Přehled renovačních technologií.
4. Projektování renovačních technologií.
5. Ekonomická efektivnost jednotlivých renovačních technologií
6. Praktické příklady renovací.
Osnova cvičení
Praktické seznámení s jednotlivými způsoby renovací.
Literatura
- ASTM Handbook, vol. 6, Welding, Brazing and Soldering
- Kuncipál, J. - Pilous, V. - Dunovský J.: Nové technologie ve svařování. SNTL. 1984.
- Vigner, M. - Zelenka, A. - Král, M.: Metodika projektování výrobních procesů. SNTL, Praha , 1984
- Ambrož, O. - Kašpar, J.: Žárové nástřiky a jejich průmyslové využití. SNTL, Praha, 1990
- Články v časopisech: Svařování, Welding J., Surface and Coating Technology
Požadavky
Absolvování vysokoškolského studia na technické univerzitě - obor strojírenství, elektrotechnika, chemie.
Klíčová slova
Renovace, opotřebení, povlakování, nástřik, návar, elektrochemie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)