Slévárenské slitiny železa (W33O012)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:02.11.2010
Platí do: ??Rozsah:5P+0C
Semestr:*Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu:doc.Němec
Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech,výrobních metodách a možnostech použití slitin železa na odlitky,ze kterých je vyráběno více než 75%celosvětové produkce odlitků,která činila v r.2006 85mio.t odlitků
Osnova
Slitiny železa na odlitky. Litiny:základy krystalizace a tvorba struktury litin.Faktory ovlivňujicí konečnou krystalizaci. Tavení litin.Tavení litin v kuplovně.Tavení litin v el.pecích. Druhy litin,jejich vlastnosti a výroba.Litina s lupínkovým grafitem.Vliv základních prvků na vlastnosti.Grafitizační očkování. Litiny s kuličkovým grafitem. Metalurgické základy výroby LKG.ADIlitina.Litiny s červíkovitým grafitem.Temperované litiny.Žíhací cykly TL.Litiny pro specifické účely.Ocele na odlitky.Rozdělení ocelí na odlitky.Oceli pro strojírenskou metalurgii.Tavení ocelí v el.pecích.Tepelné zpracování ocelí.
Literatura
Plachý J.,Němec M.,Bednář B.: Teorie slévání,ČVUT Praha 1997
Plachý J.,Němec M.:Metalurgie a technologie slévárenských slitin,ČVUT Praha 1993
Gedeonová Z.,Jelč I.:Metalurgia litin,HF TU Košice 2000
Bailey F.W.J.:Fundamentals of engineering metallurgy and materials,Cassell Co.Ltd.London 1975
Sylvia Gerin J.:Cast metals technology,Addison-Wesley Publ.Comp. London 1972
Karsay S.I..:Ductile iron production practises.American Foundrymen´s Society,1975

Klíčová slova
Slévárenské slitiny.Litiny.Ocele na odlitky.Metalurgie.Tavicí pece.Tepelné zpracování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 6:43 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)