česky  čs
english  en
Technická harmonizace a průmyslová standardizace (W33O015)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:04.10.2016
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cíl a zaměření:
komplexní řešení požadavků na rozvoj průmyslové výroby z pohledu legislativních požadavků na management rizika, inovací a kvality.
Cíl studia: možnosti praktické aplikace základních požadavků nutných pro volný pohyb produktů v EU.

Základní témata:
? cykly inovací a jejich praktická aplikace z pohledu charakteru výroby,
? metody analýzy současného stavu techniky,
? základní předpoklady kooperačních vztahů ve výrobním procesu,
? SWOT analýza v průmyslové oblasti a její přínosy,
? Vymezení systémového a procesního monitoringu.
Structure
Managementy a jejich kategorie.
Metrologie a kritéria přijatelnosti produktu.
Systémová a procesní analýza.
Inovační cykly produktu a procesu.
Structure of tutorial
Na základě potřeby pro doplnění znalostí.
Literarture
Základní:
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Stejskal, Rais (2013)
SWOT analýza,
ČSN EN 60812:2007 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů ? Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)
ČSN EN 45020:2007 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

Doporučená:
ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality ? Požadavky
ČSN EN 60706-2:2007 Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje
ČSN ISO 26000:2011 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti
Requirements
Základní znalosti z oblasti realizace systémů a procesů strojírenské výroby a požadavky na produkty z hlediska rozměrových a geometrických specifikací a jejich ověřování.
Keywords
produkt, proces, systém, management, metrologie,
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)