česky  čs
english  en
Automatizace procesu svařování (W33OZ001)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.01.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Specifikace mechanizované, automatizované a robotizované výroby z hlediska svařování. Výběr technologií a metod spojování materiálů, vhodných pro automatizaci a robotizaci. Metody svařování - popis a porovnání, optimalizace režimů svařování, řízení a monitorování svařovacích parametrů a procesu. Periferní svařovací zařízení. Zařazení do výrobního cyklu. Technická, bezpečnostní a ekonomická hlediska automatizace a robotizace svařování.
•Všeobecný úvod do automatizace - základní pojmy, definice a rozdělení
•Metody spojování vhodné pro mechanizovanou, automatizovanou a robotizovanou výrobu - přehled o svařovacích procesech a jejich vliv na kvalitu a produktivitu výroby
•Typy senzorů - rozdělení a použití - typické způsoby využití (sledování svarové spáry, snímání oblouku)
•Periferní zařízení - typy polohovadel a manipulátorů, čistící a výměnné stanice
•Způsoby řízení a monitorování svařovacích parametrů
•Robotizace svařovacího procesu - simulace, programování (on-line, off-line)
•Možnosti zvyšování produktivity: svařování do úzkého úkosu, orbitální svařování, multidrátové systémy podávání PM
•Digitální svařovací zdroje pro obloukové svařování a nové modifikace typu přenosů svarového kovu
•Vysokovýkonné způsoby obloukového svařování
•Moderní způsoby automatizace odporového svařování
•Additivní způsoby výroby – robotickým navařování (WAAM)
•Automatické způsoby kontroly kvality svarových spojů,
Structure
Literarture
•Kolektiv autorů.: Technologie svařování a zařízení, učební texty IWE, VUT Brno, Brno, 2016
•J. Norberto Pires; Altino Loureiro; Gunnar Bölmsjo. Welding Robots - Technology, System Issues and Application, Springer, 2006, ISBN 9781846281914
•Tzyh-Jong Tarn, Shan-Ben Chen, and Xiao-Qi Chen. Robotic Welding, Intelligence and Automation, Rwia'2014. Advances in Intelligent Systems and Computing Ser. Springer, ISBN 9783319189963
•Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
•Stewart, J.P. : The Welder´s handbook, Reston Publishing, Reston, 1981
•Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
•Howard B. Cary: Arc welding Automation, Taylor and Francis, 1995, ISBN 9781482295504
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)