česky  čs
english  en
Speciální metody svařování (W33OZ007)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení speciálních metod svařování a tepelného dělení, popis principu, aplikace a použití. Fyzikální způsoby svařování s vysokou hustotou výkonu: laserové svařování, svařování elektronovým svazkem a plazmou. Speciální metody svařování v tuhém stavu, metody s nízkým vneseným teplem (s alternativními typy energie): svařování třením, difúzí, výbuchem, ultrazvukem, magnetopulsní svařování apod. Ostatní způsoby svařování: Aluminotermické svařování, přivařování svorníků, vysokofrekvenční svařování. Metody spojování speciálních typů spojů a speciálních kombinací materiálů.
•Podrobný popis jednotlivých metod svařování, způsob vzniku spoje, konstrukce zařízení, parametry, použití a aplikace, výhody a nevýhody, příprava svarových ploch a prováděné typy svarů:
•Svařování plazmou
•Svařování laserem
•Svařování elektronovým svazkem
•Svařování tlakem za studena,
•Svařování difúzí
•Svařování třením (konvenční, setrvačníkové, FSW)
•Svařování výbuchem, magnetopulsní svařování
•Svařování ultrazvukem, svařování vysokofrekvenční
•Svařování aluminotermické
•Přivařování svorníků
•Svařování magneticky ovlivněným el. obloukem
•Speciální způsoby tepelného dělení
•Speciální způsoby spojování: klinčování, nýtování
Osnova
Literatura
•Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 06A - Welding Fundamentals and Processes, ASM International, 2011, ISBN: 9781615031337
•Phillips, David H. : Welding engineering: an introduction, John Wiley & Sons Ltd, 2016, ISBN: 9781118766286
•Shanben Chen, Yuming Zhang, and Zhili Feng. Transactions on Intelligent Welding Manufacturing, Springer, 2017, ISBN 9789811053542
•Stan A. David, Tarasankar DebRoy, and John N. DuPont. Trends in Welding Research. A S M International, 2009, ISBN 9781615030026
•Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení – učební texty pro IWE, VUT Brno, Brno, 2016
- Katayama, S. Handbook of laser welding technologies , Woodhead Pub, 2013, ISBN: 9780857098771
•Schultz, H. Electron beam welding, Woodhead Publishing Ltd, 1994, ISBN 9781845698782
•Olsen, Flemming Ove. Hybrid Laser-Arc Welding , Woodhead Publishing Ltd, 2009, ISBN 9781845693701
•Turňa, M.: Špeciálne metódy zvárania, Alfa, Bratislava, 1989
•Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT FS, Praha 1984
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)