česky  čs
english  en
Speciální technologie povrchových úprav (W33OZ008)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Technologie povrchových úprav, progresivní a netradiční technologie, měření provozních parametrů v technologiích povrchových úprav, výpočetní technika v řízení a kontrole provozů povrchových úprav, zjišťování a kontrola kvality povrchových úprav. Způsoby vytváření funkčních povlaků, jejich vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárové pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika. Způsoby ochrany proti opotřebení, způsoby ochrany proti korozi, způsoby ochrany proti žáru, speciální povlaky, povlaky slitinové a disperzní, technologie povrchových úprav, předúpravy povrchu, zařízení pro povrchové úpravy, navrhování a projektování výrobních technologií, zkušebnictví, normy, legislativa.

• Slitinové a kompozitní povlaky
• Galvanické povlaky z drahých kovů
• Povrchové úpravy v elektrotechnice
• Návrh vhodných technologií povrchových úprav z hlediska funkce součásti.
• Projektování a návrh provozů povrchových úprav.
• Čištění a předúpravy povrchu v provozech povrchových úprav.
• Technologické postupy běžně užívaných povrchových úprav.
• Čištění a likvidace odpadů v procesech povrchových úprav.
• Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu.
• Povrchové úpravy v leteckém průmyslu.
Osnova
Literatura
•J. R. Davis. Surface Engineering for Corrosion and Wear Resistance, A S M International, 2001, ISBN 9780871707000
•Marcus, Philippe. Corrosion mechanisms in theory and practice, CRC Press, 2011, ISBN 9781420094626
•Groysman, A.: Corrosion for Everybody, Elsevier, 2010, ISBN-13: 978-9048134762
•Cartier, Michel. Handbook of surface treatments and coatings, ASME, 2003, ISBN 9780791801956
•Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
•Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
•Bartoníček, R. a kol.: Koroze a protikorozní ochrana kovů. Academia Praha 1966.
•Bartoníček, R.: Navrhování protikorozní ochrany. SNTL Praha 1980
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)