česky  čs
english  en
Technologie svařování (W33OZ010)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:20.01.2021
Valid until: ??Range:78P
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Rozdělení a podrobný popis principu jednotlivých metod svařování, pájení a tepelného dělení - konvenčních i speciálních, značení metod dle platných EN a ASM norem. Teorie elektrického oblouku. Svařovací zdroje pro obloukové a odporové svařování. Základy svařitelnosti kovových materiálů. Aplikace a použití jednotlivých metod svařování. Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých metod spojování a tepelného dělení. Návrh vhodné metody spojování pro konkrétní aplikace.
•Všeobecný úvod do technologie svařování - terminologie (EN ISO 6947, ISO 17 659), historie, rozdělení metod
svařování a jejich značení (EN ISO 4063)
•Popis principu jednotlivých metod svařování a tepelného dělení, výhody a nevýhody, zařízení, použití a aplikace:
o Plamenové svařování a příbuzné procesy (OGW)
•Ruční obloukové svařování obalenými elektrodami (MMA)
•Poloautomatické svařování tavící se kovovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního a aktivního plynu, svařování plněnou elektrodou (MIG/MAG, FCAW)
•Svařování neodtavující se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (WIG/TIG)
- Automatické svařování pod tavidlem (SAW)
•Odporové svařování (bodové, švové, výstupkové, stykové)
•Ostatní svařovací procesy
•Základní metody pájení - porovnání s metodami svařování
•Metody tepelného dělení (řezání kyslíkem, plazmou a laserem)
•Metody termického nástřiku a navařování
•Zdroje energie pro obloukové a odporové svařování
•Deformace a napětí při svařování - důvody vzniku, způsoby eliminace
Structure
Literarture
•Kolektiv autorů.: Technologie svařování a zařízení, učební texty IWE, VUT Brno, Brno, 2016
•Kolařík, L.; Wald, F.; Řezníček, J.; Janovec, J.; Ryjáček, P.; Kuklík, V.; Kolaříková, M.; Port, P. (2017)
Konstrukce a navrhování svarových spojů (učební texty pro mezinárodní/evropské svářečské inženýry a technology), Praha-Vršovice: Studio BESR - Digitální tisk, ISBN 978-80-01-06315-6.
•F.C. Campbell. Joining. Understanding the Basics, A S M International, 2010, ISBN 9781615038251
•Kuncipál, J. a kolektiv : Teorie svařování, SNTL + Alfa, Praha, 1986
•Országh, V., Országh, P.: Zváranie TIG ocelí a neželeznýh kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 1998
•Országh, P., Országh, V.: Zváranie MIG⁄MAG ocelí a neželezných kovov, Polygrafia SAV, Bratislava, 2000
•Zeke, J. : Základy metalurgie zvárania s tavivovou ochranou, Alfa, Bratislava, 1990
•Kolektiv autorů : ASM Handbook, Volume 6 Welding, Brazing , and Soldering, ASM International, 2000
•Adamka, J. a kolektiv : Základy zvárania, dělenka a spájkovania kovov, Alfa, Bratislav, 1983
•Hänsch, H, Kresb, J.: Deformace a pnutí ve svařovaných konstrukcích, SNTL, Praha, 1964
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)