česky  čs
english  en
Teorie opotřebení a funkční povlaky (W33OZ011)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Pochopení procesů poškozování funkčních povrchů strojních součástí a způsobů řešení problémů s jejich nedostatečnou životností. Způsoby vytváření funkčních povlaků, jejich vlastnosti. Galvanické slitinové a kompozitní povlaky. Žárově stříkané povlaky a jejich složení. Žárné pokovení v roztavených kovech. Galvanoplastika, vylučování silných povlaků. Povrchové úpravy v elektrotechnice a elektronice. Povrchové úpravy obráběcích nástrojů. Povrchové úpravy proti žáru a otěru, kluzné povlaky.

•Definice a klasifikace tření.
•Zásady pro navrhování a konstrukci třecích dvojic.
•Definice a klasifikace základních druhů opotřebení.
•Problematika zkoušek tribologických charakteristik materiálu v různých podmínkách opotřebení.
•Volba materiálů pro tribologické systémy.
•Funkční povlaky
•Silné galvanické povlaky
•Povrchové úpravy obráběcích nástrojů
•Povrchové úpravy se speciálními vlastnostmi
Osnova
Literatura
•M. Vocel, V. Dufek a kol.: Tření a opotřebení strojních součástí. SNTL, Praha, 1976
•J. Suchánek, V. Kuklík, E. Zdravecká: Abrazivní opotřebení materiálů, ČVUT, ISBN 978-80-01-03659-4
•J. Suchánek: Erozivní opotřebení materiálů. Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha, 2014, ISBN 978 80-01-05532-8
•Kreibich, V.: Teorie a technologie povrchových úprav, Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s.
•Gwidon Stachowiak and Andrew W. Batchelor. Engineering Tribology, Elsevier Science & Technology, 2013, ISBN 9780123970473
•Bharat Bhushan and Paul Petralia. Principles and Applications of Tribology, John Wiley & Sons, Incorporated, 2013, ISBN 9781119944546
•ASM Handbook, vol. 18, Friction, Lubrication, Wear Technology, ASM International, Materials Park, OH, USA
•Chovancová, M. - Fellner, P. - Špirk, E.: Základy korózie a povrchovej úpravy kovových materiálov, STU Bratislava, 2001.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)