česky  čs
english  en
Teorie tváření kovů (W33OZ012)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:20.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cíl a zaměření:
Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti teorie tváření kovů pro využití v aplikacích pro výrobní technologie používané ve strojírenském průmyslu.

•Základy teorie plasticity.
•Tensorové vyjádření stavu napětí a deformace.
•Pracovní diagram a jeho aproximace.
•Metody analýzy tvářecích procesů a výpočtu energeticko-silových parametrů.
•Tvařitelnost kovů a faktory, které ji ovlivňují.
•Křivky mezních deformací pro plošné a objemové tváření (FLD, FLC)
•Materiálové, konstrukční a technologické faktory a jejich vliv na tvářecí proces.
Osnova
Literatura
•Hosford, W.F., Caddell R.M.: Metal Forming – Mechanics and Metallurgy, 4th Edition. Cambridge University Press, - 2011
•Paulo Davim, J, Materials Forming and Machining: Research and Development , Woodhead Publishing Ltd, 2016, ISBN 9780857094834
•Narayanan, R. Ganesh; Dixit, Uday S. Metal forming: technology and process modelling, McGraw-Hill Education LLC, 2013, ISBN 9781259007347
•Marciniak, Z.: Mechanics of Sheet Metal Forming. Butterworth-Heinemann 2002.
•Mielnik, E.M.: Metalworking Science and Engineering. McGraw-Hill, Inc. 1991
•Chakrabarty, Jagabanduhu. Theory of Plasticity (3rd Edition), Butterworth-Heinemann, 2006, ISBN 9780080481364
•ASM Metals Handbook: Vol.14A Metalworking - Bulk forming; Vol. 14B Sheet Forming, USA ASM, 2005
•Počta, B.: Základy teorie tváření kovů, SNTL, 1966
•Blaščík,E.- Polák,K.: Teória tvarnenia, Alfa – SNTL, 1985
•Storožev, M.V.- Popov, J.A.: Teória tvarnenia kovov, Alfa – SNTL, Bratislava, 1978
•Kotouč, J. a kol.: Teorie a metodika tváření. Návody ke cvičení. ČVUT, Praha, 1992
•Valenta, J. a kol.: Novodobé metody výpočtu tuhosti a pevnosti ve strojírenství. SNTL, Praha, 1975.
•Primus, F. Teorie tváření plechů a trubek. ČVUT, Praha, 1980.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)