česky  čs
english  en
Teorie metrologických procesů (W34A002)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:60B
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

Metrologie geometrických veličin. Geometrické vlastnosti povrchu: úchylky tvaru a polohy, textura, vliv na funkci. Nové metody měření a přístrojové vybavení. Souřadnicové měřicí stroje, konstrukce, možnosti a postupy měření, software. Metrologické zajištění v ČR. Legální metrologie. Metrologická konfirmace. Primární a sekundární etalonáž. Ověřování a kalibrace. Prokazování shody se specifikacemi. Teorie chyb, přesnost a nejistota měření, postup výpočtu. Laserinterferometry a aplikace pro přesná měření.
Structure
1. Metrologické zabezpečení a úloha v managementu jakosti
2. Geometrické vlastnosti povrchu (přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost, drsnost), úchylky polohy
3. Dotykové a bezdotykové metody měření
4. Volba metody měření a přístrojového vybavení
5. Etalonáž vybraných veličin
6. Teorie chyb a nejistota měření, nejčastěji používaná rozdělení
7. Vyhodnocení naměřených dat
8. Vybrané kalibrační postupy
9. Systém norem GPS (Geometrical Product Specifications) a začlenění metrologie
10. Souřadnicové měřicí stroje
11. Laserinterferometry
Structure of tutorial
Měření úchylek tvaru a textury
Měření na souřadnicovém měřicím stroji
Výpočet nejistoty měření
(event. další možné úlohy dle tématu disertační práce)
Literarture
- Zákon č. 505 o metrologii
- Normy mezinárodního systému GPS
- Internetové adresy: www.unmz., cmi, zeiss, imeco-th, mitutoyo, metrology, deom, mesing, topmes, calibr, amest (vše cz), aquastyl(sk) a další.
- A Beginner's Guide to Uncertainty of Measurement; Author: Stephanie Bell
- Fundamental Good Practice in Dimensional Metrology; Authors: Flack, D & Hanniford, J
- Estimating Uncertainties in Testing; Author: Birch, K
- CMM probing; Flack, D
- CMM verification; Author(s):Flack, D
- CMM measurement strategies; Author(s):Flack, D
- Dimensional measurement using vision systems; Rodger, G
- The measurement of rough surface topography using coherence scanning interferometry; Petzing, J*, Coupland, J*, Leach, R K
- Measurement of smooth surface topography using coherence scanning interferometry; Leach, R K, Brown, L*, - - Jiang, X*, Blunt, R*, Conroy, M*, Mauger, D*

(Publikace jsou dostupné po bezplatné registraci na http://www.npl.co.uk/publications/guides/)
Requirements
Zvládnutí předepsané náplně předmětu.
Keywords
Metrologie. Metrologie geometrických veličin. Geometrické vlastnosti povrchu. Souřadnicové měřicí stroje. Etalonáž. Nejistota měření. Laserinterferometry.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)