Teorie modelování výrobních procesů a systémů (W34A003)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Teorie a metodika navrhování modelů pro strojírenské výrobní procesy a systémy.
Osnova
1. Systém - základní pojmy, vlastnosti systému, popis systému. Modelování systémů.
2. Podobnost jako základ modelování. Druhy modelů. Obecný postup modelování. Identifikace a zápis systému.
3. Systémová analýza. Metodologie projektování systémů.
4. Modelování struktury výrobního programu. Program pro rozbor součástkové základny.
5. Modelování výrobních systémů, základní prvky a rozhodující vlastnosti prvků výrobního systému.
6. Řešení prostorové struktury výrobního systému - formulace problému (přiřazovací model). Optimalizace rozmístění prvků výrobního systému. Modely a metody řešení rozmísťovacích úloh.
7. Heuristické metody řešení matematických modelů. Metoda CRAFT - princip, využití.
8. Metoda větví a mezí a její využití pro rozmísťování.
9. Simulace - základní pojmy, postupy pro řízení časového průběhu, význam pro projektování. Metoda Monte Carlo jako základ simulačních technik. Využití metody MC při rozmísťování výrobních jednotek..
10. Simulační systém FACTOR/AIM.
11. Systém hromadné obsluhy (teorie front) - základní pojmy, struktura a charakteristiky.
12. Modely hromadné obsluhy - typy modelů a jejich využití.
13. Shluková analýza - základní pojmy a cíle, obecný postup, algoritmy řešení.
14. Využití shlukové analýzy v technologickém projektování - formulace, příklady.
Osnova cvičení
Získání teoreticko-metodických znalostí pro systémové a komplexní projektování výrobních systémů.
Literatura
1. Haninger, M.: Modelování výrobních systémů - nepublikované podklady přednášek.
2. Zelenka, A., Král, M.: Projektování výrobních systémů (učebnice). Vydavatelství ČVUT, Praha 1995.
3. Vlček, J.: Metody systémového inženýrství. SNTL, Praha 1984.
Požadavky
Ukončené vysokoškolské vzdělání technického směru.
Klíčová slova
výrobní systém modelování systémů rozbor součástkové základny rozmísťovací problém simulace hromadná obsluha shluková analýza
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 11:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)