česky  čs
english  en
Teorie obrábění (W34A004)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

Tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.
Osnova
1. Tvoření třísky
2.Materiál, geometrie břitu, řezné podmínky a další faktory,a jejich vliv na primární plastickou deformaci
3.Sekundární plastická deformace, tvorba nárůstku.
4.Integrita povrchu
5.Zbytková napětí a zpevnění v obrobené ploše
6.Síly, krouticí moment a výkony při obrábění, jejich výpočet a vliv pracovních parametrů
7.Chvění při obrábění
8.Teplo a teplota řezání
9.Příčiny a formy opotřebení
10.Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu
11.Optimální velikost opotřebení
12.Travanlivost a životnost nástroje, vliv pracovních podmínek
13.Obrobitelnost a řezivost
14.Řezné prostředí
Osnova cvičení
1. Měření deformací při tvoření třísky
2. Experimentální stanovení závislosti koeficientu pěchování na řezné rychlosti
3.Měření sil při řezání
4.Měření krouticího momentu při řezání
5.Měření výkonu při řezání
6.Určení vlivu vybraných parametrů na samobuzené kmitání
7.Měření teploty řezání
8.Stanovení závislosti teploty řezání na řezných podmínkách
9.Měření opotřebení břitu
10.Vyhodnocení závislostí velikosti opotřebení na čase obrábění
11.Stanovení optimální velkosti opotřebení břitu při hrubování a obrábění na čisto
12.Určení Taylorova vztahu
13.Experimentální určení obrobitelnosti
14.Testování procesních kapalin
Literatura
Mádl, J.: Teorie obrábění, ČVUT, Praha, 1996
Požadavky
Znalosti problémů.
Klíčová slova
Obrábění Teorie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)