česky  čs
english  en
Brousicí nástroje a materiály (W34O001)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
prof. Dr. Ing. František Holešovský

Technická charakteristika nástroje, stavba brousicích nástrojů, tvary a druhy, použití. Upínání nástrojů, pevnost a dovolená pracovní rychlost. Materiály zrna, vlastnosti, klasické a nové materiály, mechanizmus opotřebení. Pojivo brousicích kotoučů, vlastnosti, význam. Nové materiály a systémy. Zkoušení brousicích kotoučů.
Osnova
I. Krystalická stavba a klasifikace brousicích materiálů
1. Přehled základních modifikací abrazivních materiálů (zrn)
2. Příklady způsobu legování a úpravy kvality zrn
3. Metody klasifikace kvality zrn

II. Přírodní a syntetické brousicí materiály
1. Klasické, inovované a vysoce tvrdé materiály
2. Přírodní a umělé materiály - původ, výroba, stavba, druhy, použití
3. Nové brousicí systémy a materiály

III. Stavba brousicích nástrojů, vázané, pružně uložené a volné abrazivo
1. Makrostruktura brousicího kotouče klasického a BK nových systémů
2. Morfologie povrchu BK, stanovení počtu zrn, parametry BK
3. Technická charakteristika BK (označování podle různých norem)
4. Charakteristika a druhy pružných brousicích těles a volného abraziva

IV. Tvorba třísky a vytváření povrchu při broušení
1. Vliv makogeometrie na tvorbu třísky a vytváření povrchu
2. Mikrogeometrické poměry při tvorbě třísky a vytváření povrchu
3. Metody studia jevů tvorby třísky

V.Hodnocení efektivnosti procesu broušení
1. Kriteria hodnocení efektivnosti a jejich kritické posouzení

VI. Řezivost a obrobitelnost při broušení
1. Kriteria řezivosti a obrobitelnosti, jejich kritické posouzení
2. Interakce nástroje a broušeného materiálu
Literatura
- Garšin, A.P., Gropjanov, V.N., Lagunov, J.V. Abrazivnyje materialy. 1.vyd., Mašinostrojenije, Leningrad 1983
- Černý, V., Pospíšil, L. Brusivo a brusné nástroje. 1.vyd., SNTL Praha 1967
- Maslov, J.N. Teorie broušení kovů. 1.vyd. SNTL, Praha 1979
- Reinhold, R., Clausnitzer, M. Schleifen. 1.vyd. VEB Verland Technik, Berlin 1988
- Kříž, R. a kol. Tabulky materiálů a předvýrobků pro strojírenství. III.část, Montanex 2001
- Marinescu, I.D.,Hitchiner,M. Handbook of Machining with Grinding Wheels. CRC Press, 2007
- Davim, P.J., Jackson, M.J. Nano and Micromachining. Wiley, 2008
- Klocke, F., Kuchle, A., Kuchle, A. Manufacturing Processes . Springer Verlag, 2009
Klíčová slova
broušení, abrazivní zrno, pojivo, brousicí systém
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)