česky  čs
english  en
Racionalizace výroby (W34O005)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc.

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Racionalizace výroby. Racionalizační studie ve výrobních procesech. Rozbor výrobního procesu a rozbory operace. Časová struktura výroby. Snímky pracovního dne. Teorie náhodných výběrů. Časové studie. Variabilita měření času. Racionalizace dílčích částí operace a OŘP. Počítačová podpora a matematické metody používané při racionalizaci. Pracovní studie. Pohybové studie MTM, WF a další. Pohybové studie sekvenční. Metody MOST. Navrhování VSO. Racionalizace POPV (tepelné zpracování, kontrola, doprava, mezioperační a operační manipulace s materiálem, skladování a optimalizace zásob). Racionalizace TPV pomocí PC. Systematická manipulace s materiálem.
Osnova
1.Cíle a objekty racionalizace výroby. Hlavní směry. Základy předmětu a rozdělení.
2. Subsystémy třídění spotřeby času. Základy racionalizačních studií.
3. Metody zjišťování ztrát. Snímky pracovního dne.
4. Rozbory výrobního procesu a pracovních operací.
5. Teorie náhodných výběrů. momentové pozorování.
6. Metody zjišťování spotřeby času a stanovení standardního času. Stanovení výkonnosti. Metody rozborové a sumární. Racionalizace operačních úseků.
7. Časové studie. Variabilita měření času. Přímé měření času v operaci.
8. Teorie vícestrojové obsluhy. Obsluha více zařízení (tepelné zpracování).
9. Pohybové studie. Rozdělení. Pohybové studie elementární.
10. Pohybové studie sekvenční. Systémy měření práce MOST.
11. Systematické navrhování manipulace s materiálem ve výrobě.
12. Taktování a vyvažování montážních (výrobních) linek.
13. Logistické souvislosti racionalizace výrobního procesu. Strategie KAN BAN a Just-in-Time.
14. Racionalizace TPV pomocí PC.
Literatura
- Zelenka,A.-Preclík,V.: Racionalizace výroby, skripta FS, ČVUT 2004
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, skripta FS, Vydavatelství ČVUT 2002
Klíčová slova
časové studie- rozbory operací - podpora výrobního procesu - manipulace s materiálem - racionalizace- pohybové studie - metody předem změřených časů
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)