česky  čs
english  en
Řízení jakosti (W34O006)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:30B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Předmět je zaměřen na problematiku managementu kvality ve strojírenství. Studentovi umožní orientaci v dané problematice, která prostupuje všemi strojírenskými procesy. K tomu je zapotřebí znát základní statistické pojmy a rozdělení pravděpodobnosti. Předmět cílí na moderní nástroje managementu kvality a jejich začlenění do běžné praxe strojírenského podniku.
Osnova
Základní pojmy managementu kvality
1. Statistické nástroje zajišťující kvalitu
2. Nástroje managementu kvality
3. Total Quality Management
4. Neustálé zlepšování kvality
5. Kvalita v předvýrobních, výrobních a povýrobních etapách
6. Filosofie Six Sigma
7. Lidský faktor ovlivňující kvalitu
8. Metody tvůrčí práce
9. Audity
Literatura
NENADÁL, J. a kol.: Moderní management jakosti. Praha, Management Press 2008, 380 s. (ISBN 978-80-7261-186-7)
Požadavky
Znalost základních statistických metod a rozdělení pravděpodobnosti
Klíčová slova
kvalita; management kvality; systém managementu kvality; statistické metody; audit
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)