česky  čs
english  en
Technologie obrábění na CNC strojích (W34O007)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:60B
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie obrábění ve vazbě na typ a koncepci obráběcího stroje, řídicího systému a jeho softwarového vybavení, zásady volby a určování pořadí operačních úseků obráběcích operací realizovaných na CNC strojích, zásady volby řezných podmínek, zásady volby řezných nástrojů, upínání obrobků, zásady sestavení řídicích NC programů ručně a s využitím CAD-CAM systémů, problematika přenosu dat digitálních modelů, technologičnost soustružnických poloautomatů a obráběcích center. Technologičnost CNC řízených frézek, vyvrtávaček a nerotačních obráběcích center, CNC řízení ve velkosériových výrobách, zásady optimalizace výběru nástroje a optimalizace řezných podmínek.
Osnova
1. Ruční programování - parametricky zadaný NC program
2. Ruční programování - větvení NC programu
3. CAM - generování NC progamu pro soustruh
4. CAM - generování NC progamu pro frézku ve 2.5D
5. CAM - generování NC progamu pro frézku ve 3D
6. Dílenské programování - použití pro programování soustruhu a frézky
7. CAM pro dlouhotočný automatický soustruh - sestavení partprogramu
Osnova cvičení
1. Ruční programování - sestavení NC programu pro CNC soustruh
2. Ruční programování - parametrizace NC programu
3. Ruční programování - sestavení NC programu pro CNC frézku
4. Ruční programování - sestavení NC programu s větvením pro CNC frézku
5. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor soustružení
6. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor soustružení - makra
7. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor gravírovací frézování
8. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve 2.5D
9. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve 3D
10. Strojní programování - sestavení partprogramu pro procesor frézování ve více D
11. Dílenské programování soustruhu- sestavení partprogramu
12. Dílenské programování frézky- sestavení partprogramu
13. Strojní programování - sestavení partprogramu pro soustružení na dlouhotočném automatu
14. Postprocesing CL dat - příklady postprocesor generátorů
Literatura
Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6
Požadavky
- Zvládnutí předepsané náplně předmětu.
- Praktická verifikace vytvořených programů pro CNC stroje.
Klíčová slova
programování NC strojů, dílenské programování, CAM systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)