česky  čs
english  en
Optimalizace řezných podmínek (W34OZ002)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:21.01.2021
Platí do: ??Rozsah:6P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
• Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů.
• Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů.
• Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem.
• Složitější případy optimalizací.
• Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium minimálních výrobních nákladů.
• Kritéria optimálnosti a jejich matematická formulace - kritérium maximální produktivity, kritérium maximálního úběru.
• Omezující podmínky a jejich matematická formulace.
• Oblasti přípustných řešení.
• Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace.
• Komplexní způsoby optimalizací.
• Podklady pro optimalizaci. SW pro optimalizaci.
• Stochastika obráběcího procesu a optimalizace.
• Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.
Osnova
Literatura
• Yuvaraj, N., Pradeep Kumar, M.Multiresponse Optimization of Abrasive Water Jet Cutting Process Parameters Using TOPSIS Approach, Materials and Manufacturing Processes, 30:7, 2015. 882-889
• Mádl, J., Kvasnička, I.: Optimalizace obráběcího procesu, ČVUT monografie, 1999, Praha
• Dupačová,J.-Charamza,P.-Mádl,J.: A Mathematical Model for Optimization of Cutting Conditions in Machining. Operationss Research Proceedings. Springer-Verlag, 1994, s. 28-32.
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)