česky  čs
english  en
Teorie metrologických procesů (W34OZ005)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:21.01.2021
Valid until: ??Range:4P+2C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Metrologické zabezpečení a úloha v managementu jakosti
• Geometrické vlastnosti povrchu (přímost, rovinnost, kruhovitost, válcovitost, drsnost), úchylky polohy
• Dotykové a bezdotykové metody měření
• Volba metody měření a přístrojového vybavení
• Etalonáž vybraných veličin
• Teorie chyb a nejistota měření, nejčastěji používaná rozdělení
• Vyhodnocení naměřených dat
• Vybrané kalibrační postupy
• Systém norem GPS (Geometrical Product Specifications) a začlenění metrologie
• Souřadnicové měřicí stroje
• Laserinterferometry
• Měření úchylek tvaru a textury
Structure
Literarture
• Servin, M., Quiroga, J. A., Padilla, M.: Fringe pattern analysis for optical metrology: theory, algorithms, and
applications. Hoboken, NJ: Wiley, 2014. 345 p. 9783527411528-
• Tůmová, O.: Metrologie a hodnoceni procesů. 1. vyd, Praha: BEN - technická literatura, pp. 231, 2009, ISBN 978-80-7300-249-7.
• odkaz: Moodle ČVUT https://moodle-vyuka.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)