česky  čs
english  en
Měření vlastností a diagnostika obráběcích strojů (W35A002)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Garant předmětu: doc. Ing. Bach Pavel, CSc.
V předmětu se posluchači seznámí s teorií měření zaměřenou na výrobní stroje a systémy. Základem testování vlastností těchto strojů jsou mezinárodně standardizované metody. K měření se používá široká škála snímačů a přístrojů, často specializovaných a využívajících digitální zpracování signálů.
Osnova
Principy technické diagnostiky.
Zkoušky obráběcích strojů.
Standardní měřicí metody dle ISO 230.
Snímače a přístroje.
Sběr a zpracování dat.
Analýza dat.
Osnova cvičení
Měření:
geometrické přesnosti (různé metody), statické tuhosti, dynamické tuhosti, teplotních polí mechanické konstrukce. Měření hlučnosti.
Literatura
Přednášky z Diagnostiky obráběcích strojů.
ISO 230.
Požadavky
Základy statiky a dynamiky strojní konstrukcí.
Základy elektrotechniky.
Základy konstrukce obráběcích strojů.
Řešení diferenciálních rovnic druhého řádu.
Klíčová slova
diagnostika obráběcích strojů, přesnost, statická tuhost, dynamická tuhost, teplotní chování, měření hluku
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)